Kozłowski Marcin, Zasady reklamowania kredytu hipotecznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Zasady reklamowania kredytu hipotecznego

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie zasad reklamowania kredytu hipotecznego. W opracowaniu wskazano na przepisy prawne odnoszące się do tego zagadnienia oraz na ciążące w tym zakresie obowiązki kredytodawców, pośredników oraz agentów. Zwrócono uwagę na obligatoryjne elementy reklamy i sposób podawania przekazu reklamowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX