Zasady rehabilitacji stacjonarnej postcovidowej - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Zasady rehabilitacji stacjonarnej postcovidowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady rehabilitacji stacjonarnej postcovidowej

Nowy produkt rozliczeniowy – świadczenie zdrowotne rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 został wprowadzony obowiązującym od 10.04.2021 r. zarządzeniem nr 63/2021/DSOZ Prezesa NFZ z 9.04.2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (NFZ poz. 63). Przedmiotem komentarza jest przedstawienie podstawowych zasad rehabilitacji stacjonarnej świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 oraz wymogów niezbędnych do spełnienia przez świadczeniodawców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?