Majer Roman, Zasady przygotowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Zasady przygotowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Komentarz opisuje zasady przygotowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych opracowaną przez pracodawcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX