Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – dalej u.o.p. wskazuje wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poprzez ochronę przeciwpożarową należy rozumieć realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1)

zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

2)

zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

3)

prowadzenie działań ratowniczych.

Wytyczne co do zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia zostały wskazane w Rozdziale 2 u.o.p. Zgodnie z art. 3u.o.p. osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?