Chabel Cezary, Zasady przetwarzania informacji niejawnych w jednostkach samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Zasady przetwarzania informacji niejawnych w jednostkach samorządu terytorialnego

W komentarzu omówiono zasady przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” w jednostkach samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych dalej u.o.i.n. Komentarz w pierwszej kolejności adresowany jest do osób odpowiadających za zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w danej jednostce samorządu terytorialnego. W dalszej zaś kolejności do osób zwracających się o udostępnienie materiałów chronionych jako informacja niejawna.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX