Zasady ponoszenia kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Masłowski Jarosław, Zasady ponoszenia kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady ponoszenia kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy

Rozstrzyganie indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy należy do właściwości sądów pracy. Niezwykle istotnym elementem postępowania przed sądami pracy są związane z nim koszty procesowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX