Lesińska Joanna, Zasady podejmowania przez JST uchwały dot. dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zasady podejmowania przez JST uchwały dot. dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli

Organ prowadzący określa kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. W orzecznictwie sądów administracyjnych dopuszcza się stosowanie jako jednego z nich posiadanie przez kandydatów do przedszkola obowiązkowych szczepień ochronnych lub lekarskiego odroczenia szczepienia. Uchwały te muszą się mieścić w granicach upoważnienia ustawowego i respektować zasady ochrony szczególnych danych osobowych kandydatów, dotyczących zdrowia, ponieważ podlegają nadzorowi oceniającemu ich legalność. Z tego względu opracowanie można w szczególności polecić organom prowadzącym przedszkola.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX