Zasady pobierania przez personel medyczny materiału do badań diagnostycznych - OpenLEX

Łokaj Maciej, Zasady pobierania przez personel medyczny materiału do badań diagnostycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady pobierania przez personel medyczny materiału do badań diagnostycznych

Niniejszy komentarz ma na celu omówienie problematyki pobierania materiału do badań w ramach działalności prowadzonej przez medyczne laboratoria diagnostyczne. Autor koncentruje się na wskazaniu zasad, jakich powinni przestrzegać diagności, zwłaszcza w zakresie obowiązku opracowania wewnętrznych procedur odnoszących się do pobierania materiału. Przedstawia również regulacje dotyczące osób uprawnionych do wykonywania czynności polegających na pobieraniu materiału, ze szczególnym uwzględnieniem działań, jakie w odniesieniu do omawianych czynności, mogą podejmować pielęgniarki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX