Zimna Tamara, Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Komentarz praktyczny omawia zasady odpłatności za udostępnianie danych dotyczących zdrowia pacjenta zawartych w jego dokumentacji medycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX