Zimna Tamara, Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Komentarz praktyczny omawia zasady odpłatności za udostępnianie danych dotyczących zdrowia pacjenta zawartych w jego dokumentacji medycznej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access