Degtyarova Iryna, Zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy

W ramach ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.U. – zostały przyjęte szczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowania także instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie umożliwienia kontynuowania studiów, udzielania pomocy socjalnej dla studentów, zatrudniania nauczycieli akademickich w uczelniach polskich. W komentarzu omówiono zakres podmiotowy osób uciekających przed wojną, w szczególności obywateli Ukrainy, w odniesieniu do studentów i pracowników naukowych, a także zakres przedmiotowy pomocy obywatelom Ukrainy w systemie szkolnictwa wyższego oraz zmiany w funkcjonowaniu uczelni wprowadzone przez specustawę, z uwzględnieniem rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX