Zalewski Dariusz, Zasady ogólne postępowania kontrolnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Zasady ogólne postępowania kontrolnego

W toku postępowania kontrolnego organy kontroli skarbowej zobowiązane są stosować, równolegle z przepisami regulującymi poszczególne stadia procedury podatkowej, normy ogólne postępowania podatkowego. Nie mają one tylko i wyłącznie cech wskazówek czy zaleceń, lecz są normami prawa, którym uchybienie może być przedmiotem zarzutu naruszenia prawa materialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX