Kwiatkowska Monika, Zasady odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zasady odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych

Komentarz dotyczy aktualnych rekomendacji i zaleceń odnoszących się do organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, tj. na oddziałach szpitalnych, oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX