Makowski Michał, Zasady odpowiedzialności służbowej za zwrócenie uwagi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zasady odpowiedzialności służbowej za zwrócenie uwagi

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest analiza zasad warunkujących odpowiedzialność służbową prokuratora w ramach instytucji zwrócenie uwagi za istotne uchybienie w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego. W opracowaniu dokonano systemowej analizy charakteru prawnego odpowiedzialności służbowej jako przynależnej do kategorii odpowiedzialności o charakterze represyjnym. Wskazano na konstytucyjne wzorce i wynikające z nich zasady rządzące reżimem odpowiedzialności o charakterze represyjnym, z szczególnym uwzględnieniem zasady winy i okoliczności wyłączających odpowiedzialność służbową prokuratora. Rozważania wieńczy problematyka ciężaru dowodu i zakresu postępowania odwoławczego przez sądem dyscyplinarnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX