Zasady odpowiedzialności osób trzecich z tytułu długu celnego - OpenLEX

Piech Karol, Zasady odpowiedzialności osób trzecich z tytułu długu celnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady odpowiedzialności osób trzecich z tytułu długu celnego

Instytucja odpowiedzialności osób trzecich z tytułu długu celnego stanowi dopuszczalne uzupełnienie unijnego prawa celnego. Obejmuje nie tylko dług celny, ale także odsetki, o których mowa w art. 114 Unijnego Kodeksu Celnego. Nie dotyczy jednak opłat pobieranych przez organy celne. Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności podatkowej osób trzecich jest odpowiedzialnością solidarną o charakterze akcesoryjnym. Ustalenie kręgu osób trzecich następuje na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów Ordynacji podatkowej, regulujących zasady odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Osoba trzecia nie jest jednak „kolejnym” dłużnikiem celnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX