Lisak Agnieszka, Zasady odpowiedzialności małżonków za długi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady odpowiedzialności małżonków za długi

Komentarz omawia zasady odpowiedzialności cywilnej małżonków za długi. Autorka wyjaśnia jak zabezpieczać się przed nieuczciwymi kontrahentami oraz co robić, aby małżonkowie odpowiadali za zaciągnięte zobowiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX