Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora

W niniejszym opracowaniu omówione zostaną zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów za czyny stanowiące przewinienia dyscyplinarne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX