Błotnicki Tomasz, Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

Niniejszy komentarz dotyczy zagadnień związanych z zasadami odpowiedzialności cywilnej spółek (względem siebie, jak również względem wierzycieli spółki zależnej), na tle polskiego unormowania „grup spółek” oraz rewolucji w zasadach prowadzenia nadzoru wewnętrznego w spółkach kapitałowych. Jak wskazano poniżej nowelizacja kodeksu spółek handlowych rozszerza granice odpowiedzialności organów spółek kapitałowych, reguluje wpływ spółki dominującej na spółkę zależną oraz uzależnia odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej od stopnia jej zaangażowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX