Zasady ochrony stosunku pracy radnego – przesłanki, zagadnienia proceduralne, kwestia wypowiedzenia zmieniającego - OpenLEX

Sitniewski Piotr Marek, Zasady ochrony stosunku pracy radnego – przesłanki, zagadnienia proceduralne, kwestia wypowiedzenia zmieniającego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Zasady ochrony stosunku pracy radnego – przesłanki, zagadnienia proceduralne, kwestia wypowiedzenia zmieniającego

Zjawisko ochrony stosunku pracy radnego ma na celu zapewnienie trwałości stosunku pracy w razie występowania prób zwolnienia radnego z przyczyny pełnienia funkcji przedstawicielskiej. Ochrona stosunku pracy radnego to również ochrona doraźna mająca na celu umożliwienie wykonywania powierzonych funkcji w trakcie trwania kadencji, z zagwarantowaniem, iż nieobecność z tego powodu w pracy, nie będzie traktowana w tym czasie jako nieusprawiedliwiona nieobecność dająca możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (zob. art. 52 kodeksu pracy).

Komentarz praktyczny omawia w szczególności przesłanki i terminy podejmowania uchwały oraz problematykę wypowiedzenia zmieniającego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX