Zasady obliczania i wypłaty nagrody jubileuszowej - OpenLEX

Sieńko Agnieszka, Zasady obliczania i wypłaty nagrody jubileuszowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2016 r.
Autor:

Zasady obliczania i wypłaty nagrody jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu pracy, czyli stażu. Nie jest to świadczenie powszechne. Nie wynika z żadnego przepisu prawa obejmującego wszystkich pracowników. Jubileuszówka jest domeną tzw. pragmatyk zawodowych oraz wewnętrznych przepisów czy układów zbiorowych. Wskazanie uniwersalnych zasad jej naliczania i wypłaty, jest w zasadzie niemożliwe. Istota nagrody jubileuszowej sprowadza się do przyznania pracownikowi pewnego świadczenia w związku z faktem nabycia odpowiedniego stażu pracy. Nie zawsze jest to ogólny staż pracy, może być to zakładowy staż pracy. W opracowaniu zostanie podjęta próba wskazania reguł, jakie można przyjmować przy liczeniu nagrody jubileuszowej i zostaną powołane wybrane pragmatyki zawodowe regulujące tę instytucję. Wskazanym jest traktowanie owych zasad jako przykładowych i modelowych, możliwych do zastosowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX