Zasady lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Zasady lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zasady lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych

Pas drogowy to obszar szczególnie chroniony przez prawodawcę. Jednocześnie to właśnie z zezwoleniem na lokalizację zjazdu czy na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury inwestorzy mają często więcej problemów niż z uzyskaniem pozwolenia na budowę całej inwestycji. W komentarzu omówiono zasady prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z pasem drogowym, zadania zarządców dróg a także prawa i obowiązki inwestorów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX