Habryn-Chojnacka Ewa, Zasady licytacji nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zasady licytacji nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika

Potrzeba ochrony dłużników w zakresie realizacji ich podstawowych potrzeb życiowych, w tym zapewnienia miejsca zamieszkania, doprowadziła do wprowadzenia nowych regulacji w zakresie zasad licytacji nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Komentarz prezentuje zasady przeprowadzania egzekucji z lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, z uwzględnieniem nowych zasad, wprowadzonych przez ustawę z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dalej z.u.d.o.w.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX