Grzelak-Bach Katarzyna, Zasady legalnego pobytu cudzoziemców z Ukrainy według tzw. specustawy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady legalnego pobytu cudzoziemców z Ukrainy według tzw. specustawy

Celem komentarza jest przedstawienie szczególnych zasad zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP) z terytorium Ukrainy. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia ostatni dzień okresu, w którym wjazd na teren RP będzie uznawany za legalny, z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy. Omówienie zawierać będzie analizę przepisów dotyczących głównie obywateli Ukrainy i spraw związanych z ich pobytem, pracą, edukacją, zdrowiem czy pomocą, jaką otrzymują i będą otrzymywać na terenie RP. Cudzoziemcy, których nie dotyczy wspomniana ustawa, a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej, zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX