Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze gmin. Ład przestrzenny jako wartość chroniona - OpenLEX

Kamińska Anna, Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze gmin. Ład przestrzenny jako wartość chroniona

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor:

Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze gmin. Ład przestrzenny jako wartość chroniona

Kształtowanie polityki przestrzennej nie jest zadaniem łatwym. Interesy i wyobrażenia właścicieli nieruchomości co do sposobu ich zagospodarowania niejednokrotnie stoją bowiem w konflikcie z innymi wartościami, jak choćby ochrona środowiska czy bezpieczeństwo publiczne. Organy gminy, kształtując politykę przestrzenną, muszą w miarę możliwości te sprzeczne interesy ze sobą godzić. Aby ułatwić im to zadanie, ustawodawca w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazał pewne podstawowe wartości i merytoryczne wymogi, które uwzględniać należy przy kształtowaniu polityki przestrzennej na obszarze gmin, a które zostaną przedstawione w cyklu komentarzy o wspólnym tytule głównym "Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze gmin".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX