Zasady inwestowania środków funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - OpenLEX

Wyrwińska Karolina, Zasady inwestowania środków funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady inwestowania środków funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Działalność depozytowo-kredytowa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych podlega określonym ustawowym ograniczeniom, których wprowadzenie ma służyć zachowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego gromadzonych środków. Niniejsze opracowanie bierze za przedmiot omówienie obowiązujących kasy zasad inwestowania z uwzględnieniem ograniczeń, określanych w literaturze mianem „norm ostrożnościowych”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX