Ostasiewicz Anna, Zasady importu produktów rolnictwa ekologicznego – aspekty praktyczne i prawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Zasady importu produktów rolnictwa ekologicznego – aspekty praktyczne i prawne

Komentarz stanowi omówienie podstawowych zasad dotyczących importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich oraz wykaz obowiązków, jakie powinien spełnić podmiot zamierzający sprowadzać takie produkty spoza UE. Wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego TRACES, zmieniło niektóre kwestie związane z przywozem produktów ekologicznych. Przejście na elektroniczny system i dostosowanie procedur do wymagań określonych przez Komisję UE w rozporządzeniu nr 2016/1842 rozpoczęło się od kwietnia 2017 r., jednak zmiany w zakresie przywozu produktów ekologicznych pojawiają się nadal, dlatego warto zapoznać się krótkim instruktażem na temat importu produktów ekologicznych z krajów trzecich do UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX