Zasady i tryb udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - OpenLEX

Jerzy Janusz, Zasady i tryb udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady i tryb udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Publikowany komentarz poświęcony jest zagadnieniu uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz kompetencje organów udzielających tych zezwoleń. Komentarz zawiera liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych odnoszących się do wskazanej procedury. Jest on przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw prowadzących przedmiotową działalność, jak i organów administracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX