Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady i techniki komunikacji z pacjentem

Niniejszy komentarz w sposób praktyczny omawia zagadnienie zasad i technik komunikacji personelu medycznego z pacjentem. Zdefiniowano sam proces komunikacji i ról, jakie spełniają strony tego procesu (nadawca i odbiorca). Omówiono także warunki konieczne, które musza być spełnione, aby komunikacja interpersonalna stała się efektywna i realizowała założone przez nadawcę cele.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?