Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 stycznia 2013 r.
Autor:

Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi

Artykuł to obszerny materiał dotyczący gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego. Szczegółowo przedstawia zasady gospodarowania odpadami oraz niezanieczyszczoną glebą pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, zasady prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związane z gospodarką odpadami wydobywczymi. Porusza też zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, mając na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych oraz ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi.

Artykuł obejmuje również zagadnienia związane z klasyfikacją odpadów wydobywczych. Wskazuje możliwości ich zagospodarowywania poza instalacjami i urządzeniami oraz przekazywania określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym do wykorzystania na potrzeby własne.

Materiał skierowany jest do podmiotów związanych z przemysłem wydobywczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?