Gos Waldemar, Zasady ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W niniejszym komentarzu, na podstawie licznych przykładów i schematów, autor przedstawia zasady funkcjonowania konta „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, na którym dokonuje się ewidencji ZFŚS. Zostały w nim przedstawione m.in. typowe księgowania na tym koncie, ewidencja odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach ewidencjonujących koszty w zespole 4 i 5, ewidencja odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach ewidencjonujących koszty w zespole 4, a także ewidencja kosztów działalności socjalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX