Strzelec Dariusz, Zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego

Zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego, podobnie jak w innych korporacjach zawodowych typu adwokaci, czy radcowie prawni, stanowią zespół norm wewnątrzkorporacyjnych mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu etycznego osób przynależących do korporacji i wykonujących zawód. Zawód doradcy podatkowego jest stosunkowo młodą profesją w Polsce, niemniej jednak, także dla tej grupy, zasady etyki zawodowej mają istotne znaczenie. W tym zakresie należy odnotować zmiany, jakie nastąpiły odnośnie zasad etyki dotyczących reklamy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX