Masłowski Jarosław, Zasady dotyczące ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 października 2022 r.
Autor:

Zasady dotyczące ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej

Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w głównej mierze określa zasady rozliczania podróży służbowej krajowej i zagranicznej: wysokość diet oraz ryczałtów, możliwość rozliczenia poniesionych przez pracownika kosztów na podstawie oświadczenia pracownika, w sytuacji, gdy przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, uregulowanie problematyki zapewnienia częściowego bezpłatnego wyżywienia, wprowadzenie ograniczenia kwotowego kosztów noclegu, możliwość określenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX