SKALSKA MAGDALENA, Zasady dokonywania i korygowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zasady dokonywania i korygowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracodawca dokonuje odpisu w oparciu o planowane przeciętne zatrudnienie. Zważywszy jednak na rotację pracowników w trakcie roku, niektóre firmy zobowiązane są do jego skorygowania na ostatni dzień grudnia danego roku kalendarzowego. Sposób dokonywania wyliczeń jest taki sam jak pierwotny, jednak opiera się na faktycznych danych. Gdyby się okazało, że przekazana wcześniej kwota jest za niska, pracodawca musi zasilić konto socjalne o brakujące środki, natomiast w przypadku powstania nadpłaty można wyksięgować nadwyżkę z rachunku lub pozostawić ją na koncie na poczet przyszłorocznego odpisu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX