Melezini Andrzej, Zasada zaufania w postępowaniu podatkowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasada zaufania w postępowaniu podatkowym

Zasada ogólna prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych jest jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego, którą należy traktować nie tylko jako postulat ustawodawcy wobec tych organów, ale także jako przesłankę oceny ich działania, a to oznacza, iż naruszenie tej zasady może stanowić wystarczającą podstawę prawną do uchylenia decyzji, nawet jeżeli w toku postępowania nie naruszono innych przepisów Ordynacji podatkowej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access