Zasada szybkości postępowania sądowoadministracyjnego - OpenLEX

Tarno Jan Paweł, Zasada szybkości postępowania sądowoadministracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasada szybkości postępowania sądowoadministracyjnego

Komentarz poświęcony jest zasadzie szybkości postępowania sądowoadministracyjnego, jako zasadzie zmierzającej do szybkiego załatwienia sprawy i rozstrzygnięcia jej na pierwszym posiedzeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX