Zasada swobodnej oceny dowodu - OpenLEX

Dzwonkowski Henryk, Zasada swobodnej oceny dowodu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasada swobodnej oceny dowodu

Komentarz stanowi analizę zasady swobodnej oceny dowodów. Autor wskazuje na normy prawa procesowego raz reguły tej oceny, które muszą być zachowane by nie miała ona charakteru dowolności i samowoli. Ponadto, powołując się na liczne orzecznictwo, omawia zakres swobodnej oceny dowodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX