Zasada równego traktowania w prawie UE i jej implementacja do prawa krajowego - OpenLEX

Mazurek Grzegorz, Zasada równego traktowania w prawie UE i jej implementacja do prawa krajowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Zasada równego traktowania w prawie UE i jej implementacja do prawa krajowego

Przedmiotem komentarza jest zasada równego traktowania wykonawców na gruncie znowelizowanego prawa zamówień publicznych. Zasada równego traktowania jest ściśle związana z zasadą poszanowania uczciwej konkurencji w przetargach publicznych. Z fundamentalnego znaczenia zasady równego traktowania wyprowadza się konieczność interpretowania całokształtu przepisów prawa zamówień publicznych przez pryzmat omawianej reguły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX