Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Zasada przekonywania w postępowaniu administracyjnym

Komentarz stanowi próbę opisania zasady przekonywania jako jednej z istotnych zasad Kodeksu postępowania administracyjnego, mającej na celu doprowadzenie do wykonania decyzji przez strony bez stosowania środków przymusu, ale także prowadzącej do uznania przez stronę rozstrzygnięcia organu za trafne, a tym samym uniknięcia dalszego sporu. W analizie skupiono się na respektowaniu zasady przekonywania w zakresie administracji świadczącej poprzez wskazanie ogólnych dyrektyw, jakimi podążać winien organ chcący być przekonywającym, i szczegółowych zasad ułatwiających przekonywanie stron z wykorzystaniem elementu współdziałania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?