Zasada pisemności a elektronizacja zamówień publicznych - OpenLEX

Eger Katarzyna, Zasada pisemności a elektronizacja zamówień publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Zasada pisemności a elektronizacja zamówień publicznych

Przedmiotem komentarza jest zasada pisemności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym po nowelizacji p.z.p. z dniem 28 lipca 2016 r. Zasadą będzie porozumiewanie się między zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczyć to będzie w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX