Kaczorowska-Kossowska Iwona, Zarzut „utrudniania kontroli” w ramach kontroli świadczeniodawcy przez NFZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zarzut „utrudniania kontroli” w ramach kontroli świadczeniodawcy przez NFZ

Wstęp

W całym kraju prowadzone są kontrole świadczeniodawców związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub wystawianiem recept refundowanych. Konsekwencją każdej z nich może być nie tylko nałożenie kary umownej z tytułu nieprawidłowości dotyczących bezpośrednio kontrolowanych świadczeń, dokumentacji medycznej lub recept. Narodowy Fundusz Zdrowia ma bowiem także do dyspozycji możliwość nałożenia kary z tytułu utrudniania czynności kontrolnych”, która może być zastosowana bez względu na to, czy kontrola ta wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości merytoryczne lub formalne związane z realizacją umowy lub wystawianiem recept.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej: o.w.u., w § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b przewiduje możliwość nałożenia kary umownej w wysokości do 2% zobowiązania wynikającego z umowy z tytułu utrudniania czynności kontrolnych.

Z uwagi na niebagatelną wysokość kary warto przyjrzeć się bliżej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX