Kolankiewicz Karol, Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej

Niniejszy komentarz omawia w sposób praktyczny prawne aspekty możliwości zachowania się lekarza w związku z prowadzonym postępowaniem z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX