Zarzut nadużycia prawa podmiotowego w postępowaniu opartym na art. 299 k.s.h. - OpenLEX

Uliasz Roman, Zarzut nadużycia prawa podmiotowego w postępowaniu opartym na art. 299 k.s.h.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zarzut nadużycia prawa podmiotowego w postępowaniu opartym na art. 299 k.s.h.

Z punktu widzenia ochrony wierzyciela spółki z o.o. szczególne znaczenie ma art. 299 Kodeksu spółek handlowych . Jak wiadomo, w razie spełnienia przesłanek pozytywnych i w braku wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w tym przepisie, regulacja ta umożliwia uzyskanie przez wierzyciela spółki zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności z majątku osobistego członków jej zarządu. Sposób pojmowania tych przesłanek nadal nasuwa wiele wątpliwości, a każda z nich mogłaby się stać przedmiotem odrębnego opracowania, niemniej jednak w tym miejscu nieco uwagi należy poświęcić dopuszczalności posłużenia się przez członków zarządu, jako „środkiem obrony”, zarzutem nadużycia przez wierzyciela prawa podmiotowego, o którym mowa w art. 5 Kodeksu cywilnego .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX