Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka... - OpenLEX

Paszkowski Artur, Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2016 r.
Autor:

Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

W dniu 27 listopada 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 78/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zarządzenie uwzględnia postulaty dotyczące realizacji świadczeń psychiatrycznych zgłaszane zarówno przez świadczeniodawców, jak i przez oddziały wojewódzkie NFZ oraz zwiększa wycenę świadczeń w ramach leczenia substytucyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX