Marciniak Jarosław, Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych - Siły Zbrojne RP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 kwietnia 2022 r.
Autor:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych - Siły Zbrojne RP

Siły Zbrojne RP są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Celem polityki kadrowej w siłach zbrojnych jest skuteczne zaspokajanie potrzeb osobowych wojska, z uwzględnieniem obowiązujących kryteriów ilościowych i jakościowych, w tym utrzymanie rezerw niezbędnych do obsady stanowisk w warunkach pokoju i wojny. Efektywne zarządzanie zasobami osobowymi powinno zapewnić m.in.: trwały rozwój sił zbrojnych i racjonalne funkcjonowanie wszystkich jego struktur, właściwą rekrutację i selekcję, a także pożądany rozwój żołnierzy zawodowych zgodnie z potrzebami armii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX