Zarządzanie talentami pracowników - OpenLEX

Sosińska Nina, Zarządzanie talentami pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie talentami pracowników

Nowy wymiar programów zarządzania talentami polega na tym, że dedykujemy je wszystkim pracownikom, nie jak dawniej – wybranej grupie młodych ludzi z tzw. dużym potencjałem. Organizacje na całym świecie mają coraz więcej problemów z pozyskaniem i zatrzymaniem w swoich strukturach odpowiednich ludzi. Zmieniło to znaczenie słowa „talent”. Podczas rekrutacji nie staramy się już odkrywać najlepszych, lecz poszukujemy najlepiej „dopasowanych” kandydatów. Dobre dopasowanie jest ważne na każdym etapie procesu rozwoju pracownika w firmie, gdyż „dobre dopasowanie zwiększa zaangażowanie”. Artykuł ten poświęcony jest tematyce odkrywania w ludziach talentów i motywowania ich do osiągania ponadprzeciętnych wyników. Znajdziecie w nim Państwo również szereg wskazówek na temat budowania programów zatrzymujących w firmie talenty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX