Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze reputacja - OpenLEX

Szulin Patrycja, Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze reputacja

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze reputacja

Reputacja kojarzy się z wizerunkiem, a ten ma nierozerwalny związek z konkurencją. Reputacja jest wynikiem ocen, osądów. Jakie znaczenie ma reputacja dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których konkurencja wydaje się być drugorzędną kwestią? Dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego punktem odniesienia dla dokonywania jakichkolwiek ocen będzie działalność tego urzędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX