Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze finanse - OpenLEX

Szulin Patrycja, Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze finanse

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze finanse

Finanse publiczne to niezwykle złożony temat. Reżim finansów publicznych został określony w drodze ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. Natomiast na straży tego reżimu stoją zapisy ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych może się wiązać z bardzo dotkliwymi konsekwencjami dla osoby, która takiej odpowiedzialności podlega. Z pewnością najbardziej przykrą i dolegliwą konsekwencją jest zakaz wykonywania funkcji publicznych związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi – w praktyce oznacza to pożegnanie z pełnioną funkcją na wiele lat, w bardzo niemiłych okolicznościach. Dlatego warto dobrze rozpoznać temat finansów publicznych, kiedy się pracuje w jednostce sektora finansów publicznych, np. w urzędzie, i to nie tylko ze względu na wykonywanie zadań w komórce organizacyjnej zajmującej się rachunkowością jednostki. Zakres gospodarowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX