Szulin Patrycja, Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w jst

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w jst

Kontrolę zarządczą, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 68 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p., stanowi „ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”. Zatem ogół działań, nie dokumentów, sporo jednostek wpadło jednak w pułapkę rozbudowanych systemów kontroli zarządczej, jakby zapominając, że kontrola zarządcza ma wspomóc efektywność, a nie przysporzyć dokumentów. W komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – dalej komunikat nr 23 – znajdują się informacje o potrzebie udokumentowania jedynie procesu zarządzania ryzykiem oraz standardu samooceny kontroli zarządczej. Jednocześnie wytyczne te nie wskazują sposobu realizacji właściwego dla spełnienia poszczególnych standardów – w tym względzie jednostki sektora finansów publicznych mają pewną swobodę. Pewną, ponieważ sektor finansów publicznych działa w warunkach ściśle nadzorowanych. Kompetencje są ograniczone do zasady legalizmu – na podstawie i granicach prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX