Marciniak Jarosław, Zarządzanie pracownikami w pionach IT - specyfika, organizacja pracy i profile stanowisk

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie pracownikami w pionach IT - specyfika, organizacja pracy i profile stanowisk

W artykule obszernie omówiono problemy zarządzania personelem w infrastrukturach informatycznych przedsiębiorstwa. Przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem specjalizacji informatycznych, wymaganymi kwalifikacjami oraz certyfikacją umiejętności na poszczególnych stanowiskach. Omówiono zmiany roli i miejsca działów IT w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw oraz zmiany w podejściu do struktur informatycznych, zwłaszcza w zakresie zarządzania ludźmi, standardowe kroki przy usprawnianiu pracy zespołu IT, nowe wymagania wobec pracowników IT oraz ograniczenia związane z pracą w dziale IT. W opracowaniu zamieszczono profile stanowisk dla dyrektora IT, kierownika działu IT, administratora sieci, analityka systemowego oraz programisty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX