Marciniak Jarosław, Zarządzanie personelem w korporacjach i strukturach holdingowych - specyfika i nowe wyzwania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie personelem w korporacjach i strukturach holdingowych - specyfika i nowe wyzwania

Artykuł omawia zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie struktury organizacyjnej dużych podmiotów gospodarczych, jakimi są korporacje i holdingi. Zdefiniowano pojęcie holdingu pod względem prawnym i z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania, omówiono korzyści i zagrożenia prowadzenia działalności gospodarczej w formie holdingu oraz rodzaje holdingów. Scharakteryzowano stan i strukturę zatrudnienia oraz problemy zarządzania w holdingach. Szczegółowo przedstawiono problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Omówiono przykładowe zadania działu polityki organizacyjnej i kadrowej oraz zamieszczono wzór umowy dotyczącej świadczenia usług kadrowych wewnątrz holdingu. Następnie scharakteryzowano zagadnienia zarządzania korporacjami i pracownikami w korporacjach. Jako przykład pragmatyki odnoszącej się do zarządzania ludźmi w korporacji zamieszczono fragmenty dokumentu korporacyjnego globalnej amerykańskiej organizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX