Woszczyk Patrycja, Zarządzanie multigeneracyjne – jak stać się organizacją inteligentną generacyjnie?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie multigeneracyjne – jak stać się organizacją inteligentną generacyjnie?

Badanie Manpower z 2018 r. pokazywało, że co drugi pracodawca w Polsce skarżył się na trudności z pozyskaniem pracowników (75% firm dużych), a wśród głównej przyczyny niedoboru talentów wymieniano brak dostępnych na rynku kandydatów (52%). Kiedy przyjrzymy się procesom demograficznym polskiego społeczeństwa to w najbliższych latach będziemy obserwować dynamiczne starzenie się polskiego społeczeństwa oraz zmniejszającą się liczbę osób w wieku 18-44 lat. Z codziennej pracy z firmy obserwuję jednak, że niewiele zarządów czy działów HR w planowaniu działań bierze pod uwagę kwestie związane z demografią i fakt, że na rynku pracy funkcjonują 4 pokolenia: BB, X, Y, oraz Z/C. Odpowiedzią na zmiany w strukturze wiekowej i pokoleniowej mogą być rozwiązania oferowane przez koncepcję zarządzania wiekiem, czy zarządzania międzygeneracyjnego, które do tej pory były traktowane jako koncepcje bardziej ideologiczne niż biznesowe. Jak zatem będzie ewaluować struktura polskiego społeczeństwa oraz jakie podpowiedzi dla organizacji dają przytoczone koncepcje?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX